Finntroll - Fanskapsfylld

Song Rating: 7.43/10

Song lyrics:

Som en evig vålnadslegion
Marschera mot fiendebygd
Dessa vrålande marodörer
Hatets, dödens aktörer

De skövla by och stad
Förintelse i högsta grad
Vartån de trampa, krossa
Sjunga en mörk sång
I blodig frossa

De stiga våra åkrar, skogar, illa i sinnet
Hör nu vreden i askan, i minnet
Stilla våra sädlösa land
Igen nu gripits svärdet i hand

De skövla by och stad
Förintelse i högsta grad
Vartån de trampa, krossa
Sjunga en mörk sång
I blodig frossa

Törsten och hunger, den ha inget slut
Ändlösa förråd av kött och krut
Ursinnes eldar, som drakar blåsa
Dödens andar, mätta, flåsa

Blinda till ordet av härskarnas gräl
De sliter istyck, de hugger ihjäl
Sotets och benmjölets lögner de sjunga
Med en fanskapsfylld, tjärad tunga

De skövla by och stad
Förintelse i högsta grad
Vartån de trampa, krossa
Sjunga en mörk sång
I blodig frossa

[English translation:][Devilish]

Like an eternal legion of violence
March to enemy regions
These roaring pirates
Pawns of hatred and d**h

They pillage towns and cities
Holocaust in its highest extent
Wherever they trmple, destroy
Sing a dismal song
Feast in gore

They tread on our farming lands, woods, ill in their hearts
Hear now the wrath in the ashes, in the memories
Our infertile land stands still
Again the swords are grabbed

They pillage towns and cities
Holocaust in its highest extent
Wherever they trmple, destroy
Sing a dismal song
Feast in gore

Thirst and hunger, they have no end
Endless stocks of flesh and gunpowder
Flames of fury, puff like dragons
Spirits of d**h, blasting, blowing

Blind to their lords words
They rip in pieces, strike to k**
They sing about gime and bonemeals
With a devilish, tarred tongue

They pillage towns and cities
Holocaust in its highest extent
Wherever they trmple, destroy
Sing a dismal song
Feast in gore

Date of text publication: 16.01.2021 at 15:54