Microwave - Tìm Lại

Song Rating: 9.61/10

Song lyrics:

Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn tìm khác
Đôi mắt luôn tìm, tìm về
Người nhếch môi cười, người như hụt hẫng
Người khóc trong lòng, hết rồi

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
Để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồiNgồi đếm sao tàn, ngày ơi đừng đến
Đừng đến vội vàng, hết rồi
Ngồi xuống đây bạn, cạn chén rượu kia
Cạn hết đêm này, hết rồi

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
Để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi

Date of text publication: 17.06.2021 at 12:56